De proeftijd is voor de werkgever én de werknemer bedoeld om met elkaar kennis te maken. Tijdens deze periode kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen.

 

Vaak wordt een proeftijd standaard in een arbeidsovereenkomst opgenomen, zonder na te denken of dit wel is toegestaan. In deze blog bespreek ik de 6 meest gemaakte fouten bij de proeftijd of een proeftijdontslag.

 

Fout 1: de arbeidsovereenkomst is niet getekend

Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Zorg als werkgever voor een handtekening van de werknemer onder de arbeidsovereenkomst. Dit is ook van belang voor – bijvoorbeeld – een concurrentiebeding. Alle reden dus om de afspraken goed vast te leggen!

 

Fout 2: de overeengekomen proeftijd is te lang

Het is niet mogelijk om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden (6 maanden + 1 dag mag wel). Soms kan het om die reden beter zijn een arbeidsovereenkomst van 7 maanden aan te bieden.

 

Hoe lang mag de proeftijd dan zijn:

Lengte arbeidsovereenkomst Maximale duur proeftijd
Minder dan 6 maanden Geen proeftijd
Meer dan 6 maanden, maar minder van 2 jaar 1 maand
2 jaar of langer 2 maanden
Geen vaste einddatum (bijv. voor een tijdelijk project) 1 maand

 

 

 

 

 

Fout 3: proeftijd inroepen vóórdat de arbeidsovereenkomst ingaat

De werkgever kan al een beroep doen op het proeftijdbeding nog vóórdat de werknemer is begonnen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de werkgever een grote opdracht verliest vlak voordat de werknemer begint, waardoor voor de nieuwe werknemer niet meer genoeg werk is. Maar hiermee moet de werkgever voorzichtig zijn. Het kan zijn dat de werkgever dit in een specifiek geval niet mag, omdat dit in strijd is met het goed werkgeverschap.

 

Fout 4: de werknemer is ziek

De werkgever mag ook de arbeidsovereenkomst beëindigingen in de proeftijd als de werknemer ziek is. Ook hiervoor gelden uitzonderingen. Een voorbeeld: een werknemer vertelde pas nadat zij was aangenomen dat ze een ziekteverleden had. De werkgever vond dat het vertrouwen was beschaamd en heeft de werknemer ontslagen in de proeftijd. Hierbij werd geoordeeld dat het ontslag discriminatoir was. Een soortgelijke situatie kan zich voordoen bij zwangerschap van de werknemer. Mijn advies? Schrijf goed op wat de reden is voor de opzegging tijdens de proeftijd.  

 

Fout 5: te laat een beroep doen op het proeftijdbeding

De proeftijd is een harde termijn, het is niet mogelijk deze termijn te verlengen. Houd de termijn goed in de gaten, want te laat is ook echt te laat. In de rechtspraak is een voorbeeld bekend van een werknemer die bewust het gesprek met de werkgever uit de weg ging en zijn telefoon niet opnam. In dat geval oordeelde de rechter dat de werkgever in een geval als deze de werknemer schriftelijk had kunnen laten weten dat hij niet verder wilde met de werknemer.

Mijn advies: laat het er niet op het laatste moment aan komen en licht de werknemer ook schriftelijk of – bijvoorbeeld – per e-mail in over de opzegging.

 

Fout 6: proeftijd in een tweede (of latere) arbeidsovereenkomst

Het is niet mogelijk om een proeftijd af te spreken als de werkgever en werknemer elkaar al kennen, bijvoorbeeld als het gaat om een tweede arbeidsovereenkomst. In dat geval is het alleen toegestaan als de werknemer een andere functie krijgt die andere vaardigheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Maar de hoofdregel is dat een proeftijd in een volgende arbeidsovereenkomst niet is toegestaan.

 

Wat te doen?

Voor een werkgever is de proeftijd een goede manier om kennis te maken met de werknemer. Zorg ervoor dat de proeftijd goed in het contract staat. Wil je toch graag een langere periode als proeftijd? Dan is het alternatief om de werknemer eerst een arbeidsovereenkomst van – bijvoorbeeld – drie maanden aan te bieden. Dit is dan geen echte proeftijd, maar je hebt wel de mogelijkheid om na drie maanden de arbeidsovereenkomst niet te verlengen of een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te bieden.