“Maar ik heb toch niets getekend?”

 

Regelmatig krijg ik nog deze reactie van ondernemer, hoewel de meesten wel weten dat overeenkomsten ook mondeling kunnen worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan telefonische orders van klanten of afspraken die je maakt bij de leverancier. Vaak zetten partijen hierover niets op papier gezet en wordt volgens afspraak geleverd, maar wat nu als er wat misgaat?

 

Daar zit het probleem: want hoe bewijs je wat de afspraak was en wat de andere partij moet nakomen? Dit bewijsprobleem kan ervoor zorgen dat je – eventueel zelfs na een rechtszaak – met lege handen blijft staan.

 

Overeenkomst niet getekend

In de praktijk zie ik ook regelmatig dat partijen wel over een overeenkomst hebben gesproken, maar dat nooit definitief een handtekening is gezet. Soms heeft de ene partij een concept van de overeenkomst aan de ander gezonden, maar heeft deze er niet op gereageerd, of heeft de andere partij aangegeven het niet eens te zijn met de inhoud van de overeenkomst.

 

Als partijen vervolgens toch aan de slag gaan, dan is de vraag op basis van welke voorwaarden dit is. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Het is eventueel aan de rechter om te beoordelen wat partijen hebben bedoeld af te spreken.

 

Het is natuurlijk beter om deze situatie te voorkomen!

 

Uitzonderingen

In sommige gevallen is een schriftelijke (en ondertekende) overeenkomst wél vereist. Een bekend voorbeeld is de koopovereenkomst van een woning.

 

Tips bij het sluiten van contracten

Mijn advies is dan ook simpel: probeer zo veel mogelijk de afspraken schriftelijk vast te leggen. Bijvoorbeeld in een overeenkomst, maar afspraken kunnen ook in een e-mail worden vastgelegd. Heb je telefonisch met de klant afspraken gemaakt? Bevestig deze per e-mail!

 

Ga je een groot project aan? Dat is het toch verstandig om de afspraken in een overeenkomst te zetten. Zorg dat er een definitieve overeenkomst wordt opgesteld mét een handtekening van beide partijen.

 

Algemene voorwaarden

Het aangaan van schriftelijke overeenkomsten is ook van belang voor het gebruik van je algemene voorwaarden. Ligt er niets vast? Dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing, tenzij je een langdurige handelsrelatie hebt met deze klant.

 

Workshop Contracteren en Algemene voorwaarden

Wil je meer tips over het sluiten van overeenkomsten? Op 22 maart a.s. organiseer ik een (gratis) workshop Contracteren en Algemene voorwaarden. Schrijf je hier in!