Verplicht voor iedere website!

Ja, ook jouw onderneming moet maatregelen nemen. Welke dit zijn lees je in mijn e-book. Een van deze maatregelen is het plaatsen van een privacyverklaring op de website van jouw bedrijf. Dit is verplicht voor iedere website waarmee persoonsgegevens worden verzameld. Het gaat daarbij om cookies, maar ook om het contactformulier of het veld om in te schrijven voor de nieuwsbrief.

 

Recht op informatie

Betrokkenen (de personen van wie de gegevens worden verwerkt) hebben het recht om te weten wat er met de gegevens gebeurt en wat zijn of haar rechten zijn. De verwerkingsverantwoordelijke – jouw bedrijf dus – is verplicht deze informatie te geven. Dit kan onder andere door het plaatsen van een privacyverklaring op de website.

 

Een privacyverklaring dus. Waar te beginnen?

Welke informatie staat er in een privacyverklaring? Het is een hele lijst:

 

 • de identiteit: bijvoorbeeld de naam en contactgegevens van het bedrijf;
 • het doel van de verwerking: wat ga je met de gegevens doen?
 • de rechtsgrond van de verwerking, lees hierover meer in mijn e-book;
 • de bewaartermijn van de gegevens;
 • dat personen het recht hebben op inzage, rectificatie of het wissen van hun gegevens;
 • dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming;
 • het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

En indien van toepassing ook de volgende informatie:

 

 • de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming;
 • wanneer er sprake is van een wettelijke of contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde waar de persoonsgegevens voor verwerkt moeten worden, de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens (door de betrokkene);
 • als de gegevens aan andere partijen worden verstrekt, dan vermelden wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn;
 • indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming of profilering moet dit gemeld worden en moet ook vermeld worden wat daarvan het belang is en wat de gevolgen ervan zijn;
 • heb je de gegevens ontvangen van een andere partij? Dan moet je ook de bron vermelden.

 

Last but nog least: de privacyverklaring moet zijn beknopt, transparant, begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk en in duidelijke en eenvoudige taal.

 

De privacyverklaring kun je zelf schrijven, het gaat immers over de verwerking binnen jóuw organisatie. De website VeiligInternetten van de overheid heeft een tool ontwikkeld om zelf een privacyverklaring te maken. Zorg er wel voor dat de privacyverklaring aan alle eisen voldoet. Wil je de verklaring laten opstellen of de door jouw opgestelde privacyverklaring laten checken? Neem dan contact met mij op. Ik zorg er met jou voor dat de privacyverklaring juridisch klopt!