Het relatiebeding verbiedt de werknemer om na het dienstverband werkzaam te zijn voor klanten en relaties van de werkgever.

 

De meeste werkgevers weten inmiddels dat een relatiebeding (en concurrentiebeding) in principe niet is toegestaan in een bepaalde tijdscontract. Maar ook bij geldige relatiebedingen gaat het regelmatig mis: wie worden er bijvoorbeeld bedoeld met “relaties”? Zijn dit alleen de (voormalige) klanten van de werkgever of ook andere relaties, bijvoorbeeld een leverancier?

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden kreeg deze vraag voorgelegd.

 

Wat was er aan de hand?

In deze kwestie ging het om een werkneemster die als schoonheidsspecialiste in een schoonheidssalon werkt. In haar arbeidsovereenkomst is een relatiebeding opgenomen.

 

In de salon wordt gebruik gemaakt van een huidverbeteringsapparaat, gekocht bij de leverancier van deze apparaten. De werkneemster begon een eigen schoonheidssalon aan huis en bij dezelfde leverancier kocht zijn ook dit apparaat. Werkgever heeft werkneemster daarop geschorst, omdat zij (onder meer) het relatiebeding zou hebben geschonden door een zakelijke betrekking aan te gaan met voornoemde leverancier. De Werkneemster stelde dat het relatiebeding alleen ziet op (voormalig) klanten van haar werkgever en dus niet op deze leverancier.

 

Relatiebeding: leverancier wel of geen relatie?

De werkgever meende dat ook de leverancier moet worden aangemerkt als “relatie”. De werknemer stelde dat zij er vanuit ging dat alleen klanten van de werkgever onder het relatiebeding vielen.

 

Is de leverancier van de werkgever wel of geen relatie in de zin van het relatiebeding? Mocht de werkneemster het apparaat bij dezelfde leverancier aanschaffen? De werkgever trok aan het kortste eind. De rechter oordeelt dat dit relatiebeding niet ziet op leveranciers en de (ex-)werknemer met deze leverancier zaken mag doen.

 

Wat staat er in het relatiebeding?

Soms blijkt uit de tekst van het relatiebeding niet wat partijen hebben bedoeld. Als er discussie ontstaat over het relatiebeding, dan is het aan de rechter om te bepalen wat partijen voor ogen hadden. Hierbij beoordeelt de rechter alle omstandigheden. Als niet duidelijk wordt wat partijen met het beding hebben bedoeld en is er bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet over gesproken, dan oordeelt de rechter in de regel in het nadeel van de partij die het beding heeft opgesteld. De werkgever trekt dan vaak aan het kortste eind. 

 

Mijn advies

Bedenk goed wat je met de werknemer wilt afspreken. Wie zijn belangrijke concurrenten en relaties? Leg dit vervolgens goed vast. Voor de werknemer moet duidelijk zijn waar hij voor tekent. Is Social Media belangrijk voor jouw bedrijf? Leg dan specifiek vast wat wel en niet is toegestaan na het einde van het dienstverband!