In het kort

In essentie gaat het om de vraag of tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wel écht een opdrachtovereenkomst bestaat en niet een arbeidsovereenkomst. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst, dan is de “werkgever” verplicht op loonbelasting en premies in te houden.

 

Na de afschaffing van de VAR was het de bedoeling dat ondernemers met de modelovereenkomsten zouden werken. Deze modelovereenkomsten zijn de te vinden op de website van de Belastingdienst, maar ook konden partijen een opdrachtovereenkomst aan de Belastingdienst ter goedkeuring voorleggen. Hebben partijen een modelovereenkomst (of goedgekeurde overeenkomst) gesloten en houden zij zich hier ook aan, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat sprake is van een opdrachtovereenkomst.

 

De praktijk bleek lastig: de modelovereenkomsten waren onwerkbaar, de doorlooptijd voor de goedkeuring van overeenkomsten was lang en zeker de helft van de voorgelegde overeenkomsten werd afgekeurd.

 

Het kabinet heeft besloten om de handhaving van de wet DBA uit te stellen. Wat zijn hiervan de gevolgen? Wie moeten zich wél zorgen maken en wat te doen om de tussentijd?

 

Wie moeten zich nu zorgen maken?

Tot 1 januari 2021 wordt de handhaving van de wet DBA opgeschort. De Belastingdienst handhaaft wél bij “kwaadwillenden”. Een opdrachtgever is volgens de Belastingdienst kwaadwillend als deze:

 

opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)

 

“Goedwillenden” hoeven zich dus geen zorgen te maken. Twijfel je over jouw situatie? Laat je dan adviseren. Voorkom dat je achteraf toch premies moet afdragen én mogelijk wordt geconfronteerd met een boete. De opdrachtgever is niet gevrijwaard, zoals dit wel was met de VAR.

 

Nieuwe wet

Het huidige kabinet heeft zich als doel gesteld om op 1 januari 2021 de wet DBA te vervangen. Tot die tijd moeten we het doen met de wet DBA. Minister Koolmees wil (onder meer) laten uitzoeken of het zelfstandigen moeten worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. 

 

Wat te doen in de tussentijd?

In ieder geval de komende twee jaar hebben we te maken met de wet DBA. De Belastingdienst handhaaft alleen bij kwaadwillenden. Hoe kun je zorgen dat je de zaken op orde hebt? Enkele tips:

  • leg afspraken vast, al dan niet in een modelovereenkomst;
  • de opdrachtnemer heeft meerdere opdrachtgevers;
  • de opdrachtnemer zorgt voor eigen verzekeringen;
  • de opdrachtnemer zorgt voor eigen gereedschappen, hulpmiddelen, kleding, vervoersmiddelen, visitekaartjes, etc.;
  • tijdens ziekt een vakantie wordt gene vergoeding doorbetaald;
  • maak afspraken over de aansprakelijkheid bij fouten;
  • mag de opdrachtnemer geen derden inschakelen? Leg uit waarom!

 

Vragen bij het opstellen van een goede opdrachtovereenkomst? Neem contact met mij op.