Opfrissen: wat houdt de ketenregeling in?

Het is niet mogelijk om onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan, de zogenoemde ketenregeling. Hoe lang mag de keten zijn, of met andere woorden: hoeveel tijdelijke contracten zijn toegestaan, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat? 

  • in totaal drie arbeidsovereenkomsten;
  • in een periode van maximaal 2 jaar.

Als er een vierde arbeidsovereenkomst op rij wordt gesloten óf de keten van arbeidsovereenkomsten overschrijdt een periode van twee jaar dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als er tussen twee arbeidsovereenkomsten minimaal een termijn van zes maanden zit, begint een nieuwe "keten" te lopen en loopt de teller opnieuw. 

In de cao kan worden afgeweken van de wettelijke ketenregeling. Er geldt bijvoorbeeld een uitzondering voor uitzendkrachten. Het is daarom altijd goed om na te gaan wat er in de cao staat. 

 

Transitievergoeding na 2 jaar

Na twee jaar géén vast contract, maar wel een transitievergoeding.

Uitgangspunt is dus dat tot twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan. In de praktijk gebeurt het vaak dat na die twee jaar geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. Wat werkgevers vaak vergeten is dat na twee jaar wél een transitievergoeding verschuldigd is. Dit wordt voorkomen door de keten te beperkten tot maximaal 23 maanden. 

 

Tips: waar moet je rekening mee houden?

Agendeer de termijnen goed! Ga je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan met een nieuwe werknemer? Of verleng je een arbeidsovereenkomst? Noteer dan de einddatum van de arbeidsovereenkomst maar ook de termijn van de aanzegplicht. Werkt de medewerker een dag langer door? Dan loop je als werkgever het risico dat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 

 

Wat gaat er in 2020 veranderen? 

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Dit wetsvoorstel beoogt flex minder flex te maken, zodat werknemers eerder in vaste dienst komen. Een van de maatregelen is de verruiming van de ketenregeling. Waar het nu nog mogelijk is om drie arbeidsovereenkomsten te sluiten in twee jaar, wordt dit drie contracten in drie jaar. Het is de bedoeling dat de Wet arbeidsmarkt in balans ingaat op 1 januari 2020.