Leeftijdsdiscriminatie in vacatures blijkt nog regelmatig voor te komen, zo blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. In een recente uitspraak deed een sollicitant een beroep op leeftijdsdiscriminatie omdat, kort gezegd, werd gezocht naar een medewerker met 5 tot 10 jaar ervaring. Is dit discriminatie? En welk risico loopt de werkgever? 

 

Klacht bij College voor de Rechten van de Mens

Als een kandidaat van mening is dat een werkgever de sollicitanten ongelijk heeft behandeld, dan kan hij of zij een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College voor de Rechten van de Mens stelt vast of sprake is van discriminatie of ongelijke behandeling.

 

Deze uitspraak is niet bindend. Met deze uitspraak in de hand kan de sollicitant een schadevergoedingsvordering indienen bij de rechter. De rechter hoeft de uitspraak niet te volgen, maar moet dit wel meenemen in de uitspraak.

 

Deze route werd gevolgd door een sollicitant bij een energiemaatschappij.

 

Voorbeeld uit de rechtspraak

De sollicitant had bij de werkgever gesolliciteerd op de functie van “Senior Auditor Sales”. De sollicitant werd niet uitgenodigd op gesprek met als reden dat de werkgever de voorkeur gaf aan iemand die bij een van de “Big 4” had gewerkt en met 5 tot 10 jaar werkervaring. In de vacature stond een eis van drie jaar.

 

De sollicitant meende dat de werkgever hierdoor naar leeftijd had gediscrimineerd. Het College voor de Rechten van de Mens gaf hem gelijk.

 

Bij de kantonrechter vorderde de sollicitant een schadevergoeding vanwege de leeftijdsdiscriminatie. De kantonrechter ging hier niet in mee. De sollicitant voldeed niet aan het profiel omdat:

  • Hij de vereiste opleiding niet had voltooid;
  • Geen ervaring had bij een bij een Big 4-accountantskantoor; en
  • Geen ervaring had in de retail- of energiebranche.

 

De eis van 5 tot 10 jaar relevante werkervaring was pas later aangepast, de sollicitatie van deze persoon was toen al afgevallen.

 

Geen grond voor schadevergoeding, volgens de kantonrechter. De sollicitant heeft een eerlijke kans gehad.

 

Wat is (meestal) niet toegestaan?

Let in ieder geval op bij de volgende criteria in de vacaturetekst: 

  • Maximum leeftijdsgrens;
  • Het vragen naar studenten;
  • Aangeven dat een kandidaat niet meer dan een bepaald aantal jaren werkervaring mag hebben.

 

Wat mag (meestal) wel?

In een ander voorbeeld uit de rechtspraak gebruikte de werkgever de term "junior" in de vacaturetekst. Hiervan oordeelde de kantonrechter dat geen sprake was van leeftijdsdiscriminatie, omdat de term "junior" niet hoeft te zien op leeftijd, maar het ook kan verwijzen naar de zwaarte van de functie. 

 

Tip!

Let goed op bij het opstellen van de vacature en de selectiecriteria van de sollicitanten. Ook als niet direct op leeftijd wordt geselecteerd, kan er toch sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie.