Is nuluren ook echt nul uren?

Een nulurencontract is een andere term voor een oproepovereenkomst. Het is een flexibele arbeidsrelatie waarbij de werkgever alleen hoeft te betalen voor uren die de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Veel werkgevers gebruiken dit - onterecht - te vaak. Regelmatig zie ik dat werknemers met een nulurencontract tóch vaak worden opgeroepen en dat er soms zelfs een structureel rooster is. Wat zijn de rechten van de werknemer in zo'n geval?

 

Juridisch: wat is een oproepcontract?

Er bestaan twee vormen van een oproepcontract:

  • de voorovereenkomst; en
  • de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht ("mup").

De voorovereenkomst is geen echte arbeidsovereenkomst. De werkgever en werknemer spreken af dat pas een arbeidsovereenkomst tot stand komt zodra de werkgever de werknemer daadwerkelijk oproept. Het arbeidscontract loopt dat voor de duur van die oproep (bijvoorbeeld een dag of een week). Het nadeel van deze contractie is dat telkens een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand komt. De ketenregeling komt dan ook snel in zicht. Uitleg over de ketenregeling vind je in deze blog

 

In de praktijk wordt vaker gebruik gemaakt van de tweede variant, de arbeidsovereenkomst mup. De werkgever en werknemer gaan direct een arbeidsovereenkomst aan, maar in deze overeenkomst zijn geen vaste uren en werktijden overeengekomen. De werknemer hoeft pas arbeid te leveren zodra hij daadwerkelijk wordt opgeroepen. De werknemer is dan ook verplicht om gehoor te geven aan de oproep. 

 

Loon doorbetalen?

Een voordeel van het nulurencontract is dat de werknemer alleen recht heeft op loon voor de uren die zijn gewerkt. Voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst mogen werkgever en werknemer deze loondoorbetalingsverplichting uitsluiten. Als de werknemer niet werkt, hoeft de werkgever geen loon door te betalen, ongeacht de reden waarom de werknemer niet heeft gewerkt. Ook bij ziekte van de werknemer of een beperkt werkaanbod heeft de werknemer dus geen recht op loondoorbetaling. 

 

Let op!

Toch moeten werkgevers voorzichtig zijn met een oproepovereenkomsten. Na zes maanden geldt voornoemde regel niet meer en kunnen werknemers een beroep doen op het zogenoemde rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. In het kort betekent dit dat bij een arbeidsovereenkomst van minimaal drie maanden wordt vermoed dat de arbeidsomvang bestaat uit het gemiddelde van de uren van de laatste drie maanden. 

 

Voorbeeld: de oproepmedewerker is een jaar in dienst met een nulurencontract. De laatste drie maanden heeft hij gemiddeld 16 uren per week gewerkt. De wet helpt de werknemer een handje: de arbeidsomvang wordt vermoed 16 uur per week te zijn. 

 

Dit is een vermoeden, de werkgever mag bewijzen dat deze periode van drie maanden niet representatief is en dat een andere arbeidsomvang geldt. 

 

Minimaal drie uren per oproep

Werkgevers moeten er ook rekening mee houden dat een oproepkracht recht heeft op minimaal het loon van drie uur per oproep, óók als de oproep korter heeft geduurd. Houd daar als werkgever rekening mee.

 

Een voorbeeld: stel dat de werkgever een werknemer op één dag drie keer oproept om een uur te komen werken. De werknemer zou in dat geval recht hebben op drie keer 3 uren loon: dus negen uren. 

 

All-in uurloon

Werkgevers spreken graag een all-in uurloon af met de werknemer, dit scheelt administratie. Het all-in loon is in dat geval inclusief vakantiegeld en vakantie-uren. Wees hier als werkgever wel voorzichtig mee, het uitgangspunt is dat deze afspraak in strijd is met de wet. In de rechtspraak wordt deze afspraak wel toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Zo moet het all-in loon goed zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en werkt de oproepmedewerker weinig en op onregelmatige basis. De oproepmedewerker moet ook de kans krijgen om vakantie op te nemen.

 

Nulurencontract, of toch niet?

De oproepovereenkomst is voor veel werkgevers met een flexibele pool erg geschikt. In de praktijk gaat het vaak mis zodra de oproepwerknemer tóch op structurele basis werkt en langer in dienst is. Zorg dat de afspraken goed zijn opgenomen in de oproepovereenkomst. 

 

Vragen over de oproepovereenkomst? Neem contact met mij op. Ik bespreek graag welk type arbeidsovereenkomst het meest geschikt is voor de werknemers van jouw onderneming.