De transitievergoeding in het kort

Werknemers die na een dienstverband van minimaal 2 jaar uit dienst gaan hebben recht op een transitievergoeding. Dit is niet alleen bij de beëindiging van vaste contracten, maar ook bij tijdelijke contracten die (samen) minimaal twee jaar hebben geduurd. De werknemer heeft (vanzelfsprekend) geen recht op de vergoeding als hij of zij zélf besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van de totale duur van het dienstverband. Dit gaat telkens met periodes van 6 maanden (er wordt - kort gezegd - naar beneden afgerond). Per periode van 6 maanden bedraagt de transitievergoeding 1/6 maandsalaris. Is de werknemer langer dan 10 jaar in dienst geweest? Dan geldt voor de jaren boven de 10 een vergoeding van 1/4 maandsalaris met periode van 6 maanden. Ingewikkeld? Op internet zijn veel tools te vinden die de transitievergoeding voor je berekenen. 

 

Good to know

Wist je dat:

  • bij beëindiging met wederzijds goedvinden (de beëindigingsovereenkomst) geen transitievergoeding verschuldigd is, maar er vaak wel wordt onderhandeld over een beëindigingsvergoeding?
  • de transitievergoeding ook verschuldigd is wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt na twee jaar ziekte
  • dat werkgevers daarom er wel eens voor kiezen om het dienstverband "slapend" te houden, maar dat dit niet altijd de beste keuze is?
  • werknemers die recht hebben (gekregen) op AOW geen recht hebben op de transitievergoeding? 
  • werkgevers kosten voor bijvoorbeeld outplacement of opleiding in mindering mogen brengen op de transitievergoeding? 
  • werkgevers vaak tijdelijke contracten aanbieden voor een periode van in totaal minder dan 2 jaar, om de transitievergoeding niet te hoeven betalen? 
  • je ook altijd rekening moet houden met de ketenregeling!
  • in sommige gevallen de werkgever - wanneer deze verwijtbaar heeft gehandeld - ook een billijke vergoeding moet betalen?
  • er geen recht op transitievergoeding bestaat als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, maar soms zelfs bij ontslag op staande voet tóch wel recht transitievergoeding bestaat?

 

Tot slot

Hoewel het door de invoering van de transitievergoeding vaak "goedkoper" is geworden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het zeker niet eenvoudiger. Wanneer een werkgever een ontslag wenst af te dwingen bij het UWV of de rechter, moet er een degelijk dossier bestaan. Wees als werkgever goed voorbereid, anders kan het je alsnog duur komen te staan.