Welke kosten?

Voor een rechtszaak moeten de volgende kosten worden gemaakt:

  • De advocatenkosten;
  • Het griffierecht;
  • De kosten voor de deurwaarder.

 

Griffierecht

Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. Bij de rechtbank en in hoger beroep betaalt ook de gedaagde griffierecht. In procedures waar het gaat om een bedrag tot € 25.000 óf een arbeids-, huur of consumentenkwestie, wordt een procedure bij de kantonrechter gevoerd. Voor andere zaken ga je naar de rechtbank.

Helaas kunnen de kosten hoog oplopen. Voor vorderingen tussen de € 500 en € 12.500 is het griffierecht voor ondernemers alleen al € 476. Dit schrikt ondernemers vaak af: voor kleine(re) vorderingen is het soms efficiënter om deze af te boeken dan te incasseren. 

Wie betaalt deze kosten? 

Dit betekent niet dat de wanbetaler er mee wegkomt. In principe betaalt iedere partij de kosten zelf, maar de rechter kan beslissen dat de verliezende partij de kosten van de ander moet betalen. Debiteuren schrikken vaak van de kosten: de vordering is niet alleen verhoogd met rente en incassokosten, maar als de procedure wordt verloren moeten ook de proceskosten worden vergoed. 

De rechter beslist wie de kosten van de procedure moet betalen. Meestal is dat de verliezende partij, maar de rechter kan ook beslissen dat iedere partij de eigen kosten betaalt.

 

Welke kosten worden vergoed?

De proceskostenveroordeling ziet zelden op álle gemaakte kosten. Meestal houdt de proceskostenveroordeling in dat de verliezende partij de volgende kosten aan de winnende partij moet betalen:

  • Het griffierecht;
  • De deurwaarderskosten;
  • (slechts) een deel van de advocatenkosten. Dit wordt berekend aan de hand van een puntensysteem, maar deze vergoeding dekt (bijna) nooit alle gemaakte advocatenkosten.

In uitzonderlijke gevallen bepaalt de rechter dat álle gemaakte advocatenkosten moeten worden vergoed. Dit is bijvoorbeeld wel het geval in zaken waarin het gaan over intellectuele eigendomsrechten. Lees bijvoorbeeld mijn blog over de inbreuk op auteursrechten.

 

Maar: kale kip

Het voeren van een rechtszaak kost dus altijd geld, zelfs als de rechter je volledig gelijk geeft. Tot slot wijs ik op het risico dat de andere partij geen middelen heeft om de vordering en de proceskostenveroordeling te betalen, de zogenoemde “kale kip”. Dit is een risico dat altijd moet worden meegewogen.

Ik merk dat in veel gevallen de vordering wordt betaald na het verzenden van een incassobrief of dat een betalingsregeling kan worden getroffen. Is een procedure toch nodig? Dan bereken ik je voor wat dit je zal kosten.